Hot! ถ้าพูดถึงประเทศไทย!!!

posted on 13 Dec 2008 22:42 by saruknight

อ่านไปเถอะ อย่าคิดมาก!!!      

                                                                                                                                                          

     1. เป็นประเทศที่ คน มัก นิยม ใส่ เสื้อสี และ จับกลุ่ม ร่วมตัวกัน      

( เปิด TV ทีไร เจอ แต่ ข่าว คน ใส่ เสื้อสี ร่วมตัว กัน แทบทุกวันเลย ให้ตายเถอะ...)

        

       2. เป็นประเทศที่ ผู้ใหญ่ บางคน ยัง ชอบเล่น ของเล่นเด็ก ที่ ทำให้ เกิดเสียงดัง

( วันๆ!!! ไม่ทำไร นั่งเขย่า ให้ มัน ดัง แปะๆ และ ก็ ยิ้ม อย่าง มี ความสุข )

        

       3. เป็นประเทศที่ เด็ก บางคน ไม่รู้ แล้ว ว่า ปัจจุบัน ใคร เป็น นายก

( นายก ของเรา คือ คุณ สุรยุทธ์ คุณ สมัคร คุณ สมชาย...)

( ห๊ะ!!! อะไรนะคับ เค้า เปลี่ยนกัน อีกแล้วเหรอ เนี่ย ? )

        

       4. เป็นประเทศที่ ประชาชน บางกลุ่ม ไม่ยอม ขึ้น รถแท็กซี่ เพราะ เหตุผล ทาง การเมือง

(เมิง ติด สติกเกอร์ พรรค นั้น ชิมิ ได้ ตู ไม่ โบก รถ เมิง)

      

        5.  เป็นประเทศที่ มี อยู่ ช่วง นึง เข้าได้ แต่ ออก ไม่ได้